Documenten 1600-1700


Treffers 1 t/m 17 van 17     » Klikplaatjes-overzicht

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Doop Aaltje Jacobs van Wassenaar (Katwijk a/d Rijn, 1681)
Doop Aaltje Jacobs van Wassenaar (Katwijk a/d Rijn, 1681)
 
 
2
Doop Eva Valstar (1698)
Doop Eva Valstar (1698)
 
 
3
Doop Jacob Bruine van Wassenaar (1654, Leiden)
Doop Jacob Bruine van Wassenaar (1654, Leiden)
 
 
4
Doop Jan Huijgsz Valstar (1697, alleen vader is vermeld)
Doop Jan Huijgsz Valstar (1697, alleen vader is vermeld)
 
 
5
Doop Maartje Huijgsdr Valstar (1703, alleen vader is vermeld)
Doop Maartje Huijgsdr Valstar (1703, alleen vader is vermeld)
 
 
6
Doop Marijtie Valstar (1692, alleen vader is vermeld)
Doop Marijtie Valstar (1692, alleen vader is vermeld)
 
 
7
Doop Pieter Huijgsz Valstar (1694) en Pieter Willlemsz Valstar (1695)
Doop Pieter Huijgsz Valstar (1694) en Pieter Willlemsz Valstar (1695)
 
 
8
Doop Willem Huijgsz Valstar (1700, alleen vader is vermeld)
Doop Willem Huijgsz Valstar (1700, alleen vader is vermeld)
 
 
9
Doop Willem kind van Pieter Huige (Valstar) in 1668
Doop Willem kind van Pieter Huige (Valstar) in 1668
 
 
10
huwelijk egidus van haesenbroek en barbara luijtens (1692)
huwelijk egidus van haesenbroek en barbara luijtens (1692)
 
 
11
Huwelijk Huijg Pieterse Valstar en Pleuntje Jans (1690)
Huwelijk Huijg Pieterse Valstar en Pleuntje Jans (1690)
 
 
12
Huwelijk Pieter Huijgensz van der Val en Leuntje Willems Vroegop (1667)
Huwelijk Pieter Huijgensz van der Val en Leuntje Willems Vroegop (1667)
 
 
13
Huwelijk Willem Pietersz Valstar en Johanna Bom (1694)
Huwelijk Willem Pietersz Valstar en Johanna Bom (1694)
 
 
14
index dopen kinderen Egidius van Haesenbroek en Barbara Luijtens (1693 - 1719)
index dopen kinderen Egidius van Haesenbroek en Barbara Luijtens (1693 - 1719)
 
 
15
Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende (1680)
Kohier van de huishoudens binnen de gerechten en ambachten onder Delft ressorterende (1680)
Het Delflandse kohier van de huishoudens, beter bekend als het Kohier Familiegeld, was een éénmalige belastingheffing. In 1674 was er ook een heffing (het Groot Familiegeld) maar die was alleen voor bewoners die meer dan 1000 gulden bezaten. Doel was het financieren van de oorlog.

Kinderen tussen de 4 en 10 jaar werden als half aangemerkt. Pieter Huigen was weliswaar arbeider, maar het niet breed. Hij leefde van de armen zoals staat opgetekend. Dat wil zeggen dat hij werd ondersteund door de diaconie, omdat hij niet genoeg verdiende om rond te komen.

Op 9 januari 1707 ontvangt Pieter een bedrag van f 12,- van de Naaldwijkse diaconie. Leendert Valstar trekt in het Valstar-stamboomboek uit 1978 de conclusie dat Pieter door die eenmalige ontvangst op hoge leeftijd (ca. 80 jaar) geen armlastige moet zijn geweest, maar de toevoeging van de Delflandse kohier bewijst het tegendeel.

Omdat Pieter wel degelijk armlastig was en kinderen in een bepaalde leeftijd maar voor de helft werden aangeslagen, is het niet ondenkbaar dat sommige kinderen (ouder dan 10) van Pieter voor de helft werden aangeslagen, juist omdat er nauwelijks wat te halen viel bij Pieter. Het kan ook zijn dat de oudste zoon net niet thuis was. 4,5 is wat dat betreft ook geen hard feit voor de gezinssituatie, maar wel een goede benadering. 
 
16
Trouw Tonis Doorninck en Berentje ter Heecke - 1693
Trouw Tonis Doorninck en Berentje ter Heecke - 1693
 
 
17
Trouwen Jacob Bruine van Wassenaer en Grietje Willems, 1676, Leiderdorp
Trouwen Jacob Bruine van Wassenaer en Grietje Willems, 1676, Leiderdorp