Home

Ruim 3 eeuwen Valstar/Valster

Het geslacht Valstar heeft zo’n 3.000 naamdragers voortgebracht. Een select gezelschap waarvan de roots in het Westland liggen. Stamvader Pieters Huijgensz werd in 1652 lidmaat van de Hervormde Gemeente te Naaldwijk. Volgens de bijdrage van J.G. Valstar (2001) zou Huijgh Willemsz de vader van Pieter kunnen zijn. Eveneens is er het vermoeden dat de naam Valstar uit Denemarken (2012) afkomstig is. De auteur van deze website heeft echter nog een andere hypothese (2016) over betreffende persoon die ook direct een ander licht op de naam Valstar kan doen laten schijnen.

Wat vaststaat is dat de oudste zoon van Pieter Huijgensz, Huijg Pietersz (circa 1666-1728), voor het eerst de familienaam Valstar voerde. Een naam waarvan de exacte herkomst tot op de dag van vandaag onduidelijk is. Sinds het begin van de achttiende eeuw ontstond uit deze zelfde familie in Rijsoort en Ridderkerk een tak die de naam Valster ging dragen. De Valstar-tak verspreidde zich over het Westland en de naburige Zuid-Hollandse steden. Vele familieleden waren werkzaam in de tuinderij en sommige bekleedden functies in het plaatselijke openbare bestuur. De naam Valstar heeft zich in het heden, maar ook in het verleden, verspreid van Canada tot Zuid-Afrika en van Brazilië tot Indonesië.

De herkomst van de naam Valstar is een raadsel. Wanneer Huijgh, de oudste zoon van Pieter op 28 mei 1690 met Pleuntje Janse Vermeulen in het huwelijk treedt, wordt de naam Valstar voor het eerst officieel vastgelegd. Binnen de familie zijn echter geen verhalen bewaard over de herkomst van de achternaam en evenmin omtrent de reden om de naam Valstar te gaan voeren. Bovendien blijkt er vanaf het begin een zekere onduidelijkheid over de schrijfwijze. Zo treffen we bij 13 van de 18 kleinkinderen van Pieter niet de naam Valstar, maar Valster aan. De nazaten van Arij Valstar (geboren in 1728) voerden stelselmatig de naam Valster en zijn vooral in de regio Ridderkerk te vinden. Deze gegevens doen vermoeden dat bij de eerste generaties de oorspronkelijke familienaam om de één of andere reden als Valster resoneert. Vandaag de dag bij het uitspreken van de naam ‘Valstar’ door bijvoorbeeld de telefoon, wil de persoon aan de andere kant nogal eens vragend ‘Valster’ optekenen. Het is dan ook niet uitgesloten dat dit bijna 400 jaar geleden niet anders was. Zeker gezien de drager van de naam niet altijd kon schrijven, werd Valstar automatisch Valster. Of natuurlijk andersom.

In deze genealogische database zijn inmiddels ruim 8.000 namen te vinden. Van de Valstars werd Willem Valstar de oudste. In zijn 105-jarige leven maakte hij beide wereldoorlogen mee en verschillende revoluties. De vroegste geboorte in de database staat op naam van Pieter Huijgensz (ca. 1630). Veruit de meeste Valstars zagen voor het eerst het levenslicht in Naaldwijk.